Informacja o XXV posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 grudnia  2012 r. w Sali Sesyjnej nr 106 w Urzędzie Gminy   i Miasta w Mirosławcu o godz. 10.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu   z następującym porządkiem obrad:                              

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXIV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.
 6. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.
 7. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok- projekt nr 215
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022- projekt nr 216.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych- projekt nr 223.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt nr 224.
 8. Podjecie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych- projekt nr 225.
 9. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.- projekt nr 226
 10. Podjęcie uchwały w sprawiezgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne - projekt nr 222
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok- projekt nr 227.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.
 13. Podjecie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 17. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-12-2012 10:12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 18-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 18-12-2012 10:48:15