Informacja o XXVII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 27 lutego 2013 r. w Sali Sesyjnej nr 106 w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu o godz. 10.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad:                              

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.
 6. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.
 7. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXV Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania - sprawozdanie

 1. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu  w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016”;

a)      informacja Burmistrza Mirosławca - informacja

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji.

 1. Informacja na temat realizacji w 2012 r. uchwały Nr XXX/180/2008 Rady Miejskiej   w Mirosławcu w sprawie zasad polityki czynszowej:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca - informacja

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec:

a)      sprawozdanie Burmistrza Mirosławca- sprawozdanie

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie sprawozdania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2013 roku - projekt nr 242
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Mirosławiec- projekt nr 240
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów - projekt nr 241
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec -projekt nr 239
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                       /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-02-2013 07:56:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 14-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 25-02-2013 20:45:18