Informacja o XXVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE

 Informuję, iż w dniu 27 marca 2013 r. w Sali Sesyjnej nr 106 w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu o godz. 10.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

  

1.      Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXVII Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie

8.      Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku przez Komisję Rewizyjną:

a)      przyjęcie sprawozdania.

9.      Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2012 roku:

a)      przyjęcie sprawozdania.

10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2012 roku:

a)      przyjęcie sprawozdania.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok- projekt nr 252

12.  Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy  i Miasta Mirosławiec  środków stanowiących fundusz sołecki - projekt nr 247

13.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki    z o.o. w Mirosławcu - projekt nr 253

14.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec- projekt nr 251

15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu- projekt nr 246

16.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych- projekt nr 249

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

18.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022.

19.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

20.  Wolne wnioski i zapytania.

21.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

22.  Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

 

                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                      /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-03-2013 12:49:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 19-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-03-2013 07:16:21