Informacja o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 

OGŁOSZENIE

 Informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Sali Sesyjnej nr 106 w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu   z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXVIII Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania - sprawozdanie

8.      Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu za 2012 rok:

a)      sprawozdanie MGOPS w  Mirosławcu- sprawozdanie;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie sprawozdania.

9.      Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mirosławiec:

a)      Informacja MGOPS w Mirosławcu- informacja;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji.

10.  Informacja na temat realizacji uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,   w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną:

a)      informacja  Burmistrza Mirosławca;

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia rodzaju, składu ilościowego oraz przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu- projekt nr 256

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej  w Mirosławcu na 2013 rok- projekt nr 257

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Mirosławiec- projekt nr 260

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów- projekt nr 261.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok- projekt nr 258.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

17.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

18.  Wolne wnioski i zapytania.

19.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

20.  Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                        /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-04-2013 07:51:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 22-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-04-2013 10:05:07