Informacja o XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 maja 2013 r. w Sali Sesyjnej nr 106 w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu o godz. 11.30 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej    w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie

8.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu   i nadania jej statutu- projekt nr 264

9.      Informacja na temat realizacji uchwały Nr LVI/339/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca- informacja

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie sprawozdania.

10.  Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca- informacja;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej- stanowisko;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie  skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu- projekt nr 262.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok- projekt nr 265.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019- projekt nr 266.

14.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

15.  Wolne wnioski i zapytania.

16.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

17.  Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                 /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-05-2013 07:10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 17-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 17-05-2013 09:57:02