Informacja o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 27 czerwca  2013 r. w Sali Sesyjnej nr 106 w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu   z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXX Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIX Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie

8.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok:

a)     odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok - opinia RIO

b)      opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;

c)     opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok;

d)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok - projekt nr 268

9.      Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:

a)      wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok;

b)      opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;

c)      opinie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Polityki Społecznej o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok;

d)      dyskusja;

e)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca- projekt nr 269

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2012 rok - projekt nr 270

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2012 rok - projekt nr 271

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na wykonanie instalacji pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania- projekt nr 274

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Gminy i Miasta Mirosławiec oraz zasad jego używania.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok- projekt nr 273

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

17.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

18.  Wolne wnioski i zapytania.

19.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

20.  Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                   /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-06-2013 13:59:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 17-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-06-2013 13:44:43