Informacja o XXXII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 29 sierpnia 2013 r. w Sali Sesyjnej nr 106 w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXI Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie.

8.      Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 roku:

a)         informacja Burmistrza Mirosławca- informacja;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji.

9.      Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2012 rok i I połowę 2013 roku:

a)      sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej- sprawozdanie;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie sprawozdania.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Mirosławcu- projekt nr 281.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany przebiegu ulicy Kruczej w miejscowości Mirosławiec- projekt nr 280.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne- projekt nr 278.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

16.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

17.  Wolne wnioski i zapytania.

18.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

19.  Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

                                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                         /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-08-2013 10:00:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 14-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 14-08-2013 10:12:03