Informacja o XXXIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 27 września 2013 r. w Sali Sesyjnej nr 106 w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXII Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 roku:

a)informacja Burmistrza Mirosławca;

b)      opinia RIO;

c)stanowiska komisji stałych;

d)     dyskusja;

e)przyjęcie informacji.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok - projekt nr 288

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok- projekt  nr 289

11.  Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych- projekt  nr 287

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec- projekt nr 286

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok-  projekt nr 285

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

15.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

16.  Wolne wnioski i zapytania.

17.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

18.  Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

                                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                   /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 23-09-2013 07:51:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 23-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 23-09-2013 08:10:11