Informacja o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej nr 106 w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu o godz. 14.00 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie

8.      Informacja na temat realizacji Uchwały VI/40/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu  w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013”:

a) informacja Burmistrza Mirosławca- informacja;

b)  stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c )  dyskusja;

d)  przyjęcie informacji.

9.      Informacja na temat realizacji Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013”:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca- informacja;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

10.  Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

11.  Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:

a)      przyjęcie informacji.

12.  Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:

a)      przyjęcie informacji.

13.  Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:

a)      przyjęcie informacji.

14.  Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a)      przyjęcie informacji.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- projekt nr 299

16.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie-  projekt nr 300

17.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne- projekt nr 302.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne- projekt nr 301.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt nr 305.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji  związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania- projekt nr 298.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.- projekt nr 303

22.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

23.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

24.  Wolne wnioski i zapytania.

25.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

26.  Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                              /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-11-2013 14:12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 19-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-11-2013 08:56:58