Informacja o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 27 lutego 2014 r. w auli Zespołu Szkół  w Mirosławcu o godz.11.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXVII Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016”.

a)      informacja Burmistrza Mirosławca- realizacja uchwały;

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji

9.      Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 r.

a)      informacja Burmistrza Mirosławca- realizacja uchwały 1;

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec- projekt nr 332.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2014 r.- projekt nr 326

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec- projekt nr 328.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne - projekt nr 327

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu  wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok- projekt nr 330.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019.

17.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

18.  Wolne wnioski i zapytania.

19.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

20.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                          /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-02-2014 12:03:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 14-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-02-2014 08:04:40