Informacja o XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE

 Informuję, iż w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz.11.00 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu   z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXIX Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie.

8.      Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2013 roku:

a)      sprawozdanie Burmistrza Mirosławca- informacja

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania

9.      Informacja na temat oceny zasobów społecznych w Gminie Mirosławiec:

a)      informacja- ocena zasobów pomocy społecznej

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja

d)     przyjęcie informacji

10.  Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec za 2013 rok:

a)      informacja- zadania z zakresu wspierania rodziny

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

11.  Informacja na temat realizacji Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca;

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)      dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok.

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019.

15.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

16.  Wolne wnioski i zapytania.

17.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

18.  Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 15-04-2014 14:59:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 15-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-04-2014 09:41:50