Informacja o XLII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 25 czerwca 2014 r. w sali sesyjnej nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 10.00 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XLII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XLI Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XL Sesji Rady Miejskiej- sprawozdanie

a)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2013 rok:

a)      odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2013 rok;

b)      opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;

c)      opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2013 rok;

d)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2013 rok.

9.      Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:

a)      wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2013 rok;

b)      opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;

c)      opinie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Polityki Społecznej o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2013 rok;

d)     dyskusja

e)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury
w Mirosławcu za 2013 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2013 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Burmistrza Mirosławca.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Kultury
w Mirosławcu.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok - projekt nr 365

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne- projekt nr 360

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok - projekt nr 363

17.  Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu -projekt nr 367

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy i Miasta Mirosławiec w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Agroplon” oraz zgody na wystąpienie ze spółki - projekt nr 366

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec - projekt nr 368

21.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

22.  Wolne wnioski i zapytania.

23.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

24.  Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

                                                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-06-2014 13:42:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 18-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 18-06-2014 14:22:22