Informacja o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 29 sierpnia 2014 r. w sali sesyjnej nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.30 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu   z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XLII Sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLI Sesji Rady Miejskiej.

 1. przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie

8. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2014 r.

 1. informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu- informacja
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.

 9. Informacja na temat realizacji w 2013 roku Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013.

 1. informacja Burmistrza Mirosławca- informacja
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.

 10.  Sprawozdanie na temat realizacji Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej  w Mirosławcu w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
   w rodzinie w Gminie Mirosławiec oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013.

 1. sprawozdanie Burmistrza Mirosławca- sprawozdanie
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3.   dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Statutu Gminy Mirosławiec.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12.

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

18. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-08-2014 10:34:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 21-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-08-2014 14:04:48