Informacja o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 26 września 2014 r. w sali sesyjnej nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 14.00 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XLIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.
 6. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.
 7. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLII Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania - sprawozdanie
 1. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2014 roku:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. opinia RIO;
 3. stanowiska Komisji stałych;
 4. dyskusja;
 5. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat realizacji w 2013 roku Uchwały Nr XLIX/263/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 roku  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy  i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca - realizacja uchwały
 2. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec- projekt nr 376
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok- projekt nr 373
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok- projekt nr 375
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu-projekt nr 374
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 9. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

                                                                                          

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-09-2014 10:21:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 18-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-09-2014 14:13:14