Informacja o II Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE 

Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu   z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na  2015  rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
  i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia  Burmistrza Mirosławca.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2015 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2015 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 19. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-12-2014 09:07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 19-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-12-2014 09:08:31