Informacja o IV Sesji Rady Miejskiej w Miroslawcu

 Informuję, iż w dniu 26 lutego 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na  II  Sesji Rady Miejskiej- sprawozdanie
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat realizacji w 2014 roku Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016”, w tym realizacja przeprowadzonych remontów mieszkań komunalnych:
 1. informacja Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji;- informacja
 2. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji
 1. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2014 r.:
 1. informacja Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji;- informacja
 2. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania- projekt nr 26
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2015 r.- projekt nr 25
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych- projekt nr 28
 4. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów oraz ich wartości punktowej w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec- projekt nr 27
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej - projekt nr 24
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok- projekt nr 29
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-02-2015 13:20:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 19-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 20-02-2015 10:31:20