Informacja o V Sesji Rady Miejskiej w Miroslawcu

 Informuję, iż w dniu 30 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu   z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na  III  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonowo”- projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Piecnik”- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Hanki”- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo”- projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jadwiżyn”- projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  „Toporzyk”- projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Orle”- projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Próchnowo”- projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  „Jabłonkowo”- projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2015 rok- projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy  i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.-projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta  Mirosławiec.- projekt
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego- projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy  i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania- projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 22. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-03-2015 12:26:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 30-03-2015 12:26:45