Informacja o VII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 kwietnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się  sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
 6. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 7. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na  IV  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania - sprawozdanie
 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu za 2014 rok:
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS- sprawozdanie
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat oceny zasobów społecznych w Gminie Mirosławiec:
 1. informacja Kierownika MGOPS - informacja
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej  w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016:
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS- sprawozdanie
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Uchwały Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013-2015:
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS- sprawozdanie
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat realizacji w 2014 roku Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
  i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 3. dyskusja
 4. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej
  w Wałczu- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok- projekt
 3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-04-2015 14:34:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 20-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 20-04-2015 14:45:37