Informacja o VIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE

 Informuję, iż w dniu 28 maja  2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się  sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na  V  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.- sprawozdanie
 1. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2014 roku:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXV/292/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku:
 1. sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;- sprawozdanie
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” na okres programowania 2014-2020.- projekt uchwały
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta  Mirosławiec. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok- projekt uchwały
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019- WPF
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-05-2015 12:08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 21-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-05-2015 12:08:27