Informacja o IX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 26 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 12.00 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie IX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na  VI i VII  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok:
 1. odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok;- opinia
 2. opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;
 3. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok;
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok- projekt nr 60
 1. Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:
 1. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok;
 2. opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;- opinia
 3. opinie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Polityki Społecznej
  o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok;
 4. dyskusja
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca- projekt nr 61
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 rok- projekt nr 62
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 rok- projekt nr 63
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników- projekt nr 64
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu państwa za lasy ochronne- projekt nr 66
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec- projekt nr 59
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu - projekt nr 65
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce- projekt nr 67
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec- projekt nr 73
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych- projekt  nr 69
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych- projekt nr 68
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirosławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków- projekt nr 71
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok- projekt nr 74
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.- projekt nr 70
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z  w miejscowości Piecnik”- projekt nr 72
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                              /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-06-2015 14:10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 17-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2015 11:03:28