Informacja o X Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 26 sierpnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 12.00 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   VIII  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.- sprawozdanie
 1. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Mirosławiec za I półrocze 2015 r:
 1. informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu;- informacja
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej.- projekt uchwały
 5. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczania reklam na terenach, obiektach lub urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.- projekl uchwały
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.- projekt uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.- projekt uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.- projekt uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  i klubów dziecięcych.- projekt uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.- projekt uchwały
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019- projekt uchwały
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-08-2015 15:09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 20-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-08-2015 11:44:50