Informacja o XI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 29 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej  w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   IX  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.- sprawozdanie
 1. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2015 roku:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;- zarządzenie
 2. opinia RIO;
 3. stanowiska Komisji stałych;
 4. dyskusja;
 5. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.- projekt uchwały
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.- projekt uchwały
 3. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Choszczeńskiego.- projekt uchwały
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie.- projekt uchwały
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.- projekt uchwały
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.- projekt uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.- projekt uchwały
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-09-2015 14:33:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 22-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-09-2015 14:33:03