Informacja o XIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 26 listopada 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   XI  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania - sprawozdanie
 1. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcia informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej  przez Urząd Skarbowy:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu- projekt
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu- projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec- projekt
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie-Stara Studnica -Orle-Mirosławiec”- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec- projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec- projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne- projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia użytku ekologicznego- projekt
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok- projekt
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych- projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych- projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok- projekt
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-11-2015 14:20:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 18-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-11-2015 07:38:23