Informacja o XIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   XII  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.- sprawozdanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na  2016  rok.- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.- projekt
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025.- projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy  i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym.- projekt
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.- projekt
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.- projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2016 rok.- projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-12-2015 08:31:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 22-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-12-2015 08:31:58