Informacja o XV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 stycznia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   XIII  Sesji Rady Miejskiej- sprawozdanie
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018- projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Polnej w miejscowości  Mirosławiec- projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy  Mirosławiec- projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok- projekt
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-01-2016 11:49:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 20-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 20-01-2016 11:49:37