Informacja o XVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 26 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   XIV  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie
 1. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016”:
 1. informacja Dyrektora ZECWiK Sp. z o.o.  w Mirosławcu;
 2. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy  i Miasta Mirosławiec w 2015 r.:
 1. informacja Dyrektora ZECWiK Sp. z o.o.  w Mirosławcu;
 1. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 2. dyskusja;
 3. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec:
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec- projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2016 roku- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok- projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego- projekt
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-02-2016 15:08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 18-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 18-02-2016 15:08:04