Informacja o XVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 30 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   XV  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2015 roku:

a)  przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie

 1. Sprawozdanie  z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2015 roku:
 1. przyjęcie sprawozdania - sprawozdanie
 1. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku przez Komisję Rewizyjną:

a)  przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego- projekt
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok- projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki  z o.o.
  w Mirosławcu- projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-03-2016 15:40:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 18-03-2016 11:11:29