Informacja o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   XVI  Sesji Rady Miejskiej- sprawozdanie
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2015 roku:
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej- informacja
 1. informacja Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016- sprawozdanie
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS:
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcia sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Uchwały Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013-2015- sprawozdanie
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS:
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat realizacji w 2015 r. Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok  - projekt
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.- WPF cz. I WPF cz. II
 3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-04-2016 10:39:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 21-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-04-2016 10:39:26