Informacja o XIX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 30 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 12.00 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   XVII  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie
 1. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLV/373/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy
  z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku:
 1. sprawozdanie Burmistrza Mirosławca:- sprawozdanie
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcia sprawozdania.
 1. Informacja Burmistrza Mirosławca na temat weryfikacji założeń Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.
 1. przyjęcie informacji- informacja
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy  i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020” oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2030- projekt
 2. Podjęcie w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 ro- projekt
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.
 4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-05-2016 08:15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 20-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 23-05-2016 09:18:02