Informacja o XX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   XVIII Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok:
 1. odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok;- opinia
 2. opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;
 3. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok;
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok.- projekt
 1. Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:
 1. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok;
 2. opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
 3. opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok;
 4. dyskusja;
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 rok.- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2015 rok- projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców- projekt
 6. Podjęcie w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 16-06-2016 09:24:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 16-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 16-06-2016 09:24:57