Informacja o XXIV posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 29 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIIISesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych naXXII Sesji Rady Miejskiej.
 1. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016:
 • informacja Burmistrza Mirosławca;
 • stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 • dyskusja
 • przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:
 • przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:
 • przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:
 • przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:
 • przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- projekt
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025- projekt
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o. o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec- projekt
 6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok- projekt
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-11-2016 11:40:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 21-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-11-2016 14:14:18