Informacja o XXV posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE

 Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIII Sesji Rady Miejskiej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na  2017  rok- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020- projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”- projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018”- projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec- projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy  i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanym publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym- projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec- projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec- projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok- projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-12-2016 08:20:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-12-2016 08:31:12