Informacja o XXVII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE

 Informuję, iż w dniu 27 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 10.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej
w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXV Sesji Rady Miejskiej.
 1. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016” oraz realizacja przeprowadzonych remontów mieszkań komunalnych w 2016 roku: 
 • informacja Dyrektora ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
 • stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 • dyskusja;
 • przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy  i Miasta Mirosławiec w 2016 r.:
 • informacja Dyrektora ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
 • stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 • dyskusja;
 • przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec:
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkolii oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminęi Miasto Mirosławiec- projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2017 r.- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec- projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy- projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok- projekt
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego- projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego- projekt
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 16-02-2017 11:38:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 16-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-02-2017 10:10:06