Informacja o XXVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 30 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2016 roku:
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2016 roku:
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku:
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasto Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki- projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawiedostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec- projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na Spacerową w Mirosławcu- projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Osiedla XXX -lecia LLP na Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym- projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej
  w Wałczu- projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu- projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok - projekt
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026- cz. I, cz.II, cz.III cz.IV
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-03-2017 10:31:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-03-2017 10:31:11