Informacja o XXIX posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVII Sesji Rady Miejskiej- sprawozdanie
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2016roku:
 • sprawozdanie Kierownika MGOPS; sprawozdanie
 • stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 • dyskusja;
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
 • informacja Kierownika MGOPS; informacja
 • stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 • dyskusja;
 • przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocyw rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016:
 • sprawozdanie Kierownika MGOPS:sprawozdanie
 • stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 • dyskusja;
 • przyjęcia sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018:
 • sprawozdanie Kierownika MGOPS:- sprawozdanie
 • stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 • dyskusja
 • przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat realizacji w 2016 r. Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną:
 • informacja Burmistrza Mirosławca;
 • stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 • dyskusja
 • przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej- projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok- projekt
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-04-2017 15:06:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 18-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-04-2017 10:27:48