Informacja o XXX posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 30 maja 2017 r. w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie o godz. 13.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.

 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.

 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej.

 1. przyjęcie sprawozdania.

 1. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok:

 1. informacja Burmistrza Mirosławca;

 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

 3. dyskusja;

 4. przyjęcie informacji.

 1. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku:

 1. sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;

 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

 3. dyskusja;

 4. przyjęcie sprawozdania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sprzymierzonych w miejscowości Mirosławiec.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

 7. Wolne wnioski i zapytania.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.

 9. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-05-2017 09:24:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 19-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-05-2017 09:24:10