Informacja o XXXI posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej
w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016  rok:
 1. odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok- opinia
 2. opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;
 3. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.- projekt
 1. Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:
 1. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;
 2. opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
 3. opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok;
 4. dyskusja;
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok - projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok. - projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz 
  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- projekt
 4. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu - projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok - projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- projekt
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami
   i sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-06-2017 09:01:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 21-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 09:01:53