Informacja o XXXIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 września 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 11.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie
 1. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2017 r.
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. opinia RIO;
 3. stanowisko Komisji stałych;
 4. dyskusja;
 5. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń- Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl.- projekt
 3. Podjęcie  uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok- projekt
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie  Brusy- projekt
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                           /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-09-2017 11:12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 20-09-2017 12:48:40