Informacja o XXXIV posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 30 października 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 14.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej
w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXII Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2016 rok:
 1. raport Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie raportu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  stawek podatku od środków transportowych.
 3. Podjęcie  uchwały w sprawie opłaty targowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Mirosławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Mirosławcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Piecniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piecniku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy działce wewnętrznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                             /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 23-10-2017 13:43:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 23-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 23-10-2017 13:43:04