Informacja o XXXVI posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania - sprawozdanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego- projekt
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Wałczu na uchwalę nr XLI/223/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa- Nadleśnictwem Mirosławiec- projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok- projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                       /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-12-2017 11:40:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 21-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-12-2017 14:18:41