Informacja o XXXVII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 30 stycznia 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 10.00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2017 roku:
 1. przyjęcie sprawozdania
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2017 roku:
 1. przyjęcie sprawozdania
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku:
 1. przyjęcie sprawozdania
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                           /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 23-01-2018 09:15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 23-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 23-01-2018 09:15:10