Informacja o XXXIX posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 

 Informuję, iż w dniu 29 marca 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 11.00
odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
  1. przyjęcie sprawozdania.
 7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2017 rok.
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. informacja Komendy Powiatowej Policji;
 3. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 4. dyskusja;
 5. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2018 rok. - projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.- projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.- projekt
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.- projekt
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami
   i sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-03-2018 12:26:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 21-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 21-03-2018 13:36:30