Informacja o XL posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 11.00
odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad: 

 

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
  1. przyjęcie sprawozdania.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2017 roku.
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
 1. informacja Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018:
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat udzielonych  w 2017 roku ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy”.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-04-2018 14:00:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 18-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 18-04-2018 14:00:00