Informacja o XLI posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 28 maja 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 11.00
odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu

z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
  1. przyjęcie sprawozdania.
 7. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji uchwały XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
 1. sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                          /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 23-05-2018 14:46:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 21-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 23-05-2018 14:46:32