Informacja o XLV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE

 Informuję, iż w dniu 5 listopada 2014 r. w auli Zespołu Szkół  w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XLIV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLIII Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej  przez Urząd Skarbowy:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- program współpracy
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi-mgops
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie „Osiedle XXX- lecia LLP”- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo „Mirosławiec Górny” i nadania jej statutu- projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo „Kalinówka” i nadania jej statutu- projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica- plan
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok- podatek od nieruchomości
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku leśnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej- projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej- projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok- zmiany do budżetu
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.
 19. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.
 20. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu w kadencji 2010-2014.
 21. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 24-10-2014 10:59:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 24-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 31-10-2014 09:43:44