Uchwały

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
U C H W A Ł A Nr III/ 7 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2006-12-11 13:13:10
U C H W A Ł A Nr III/ 4 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2006-12-11 13:11:39
U C H W A Ł A Nr III/ 6 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie opłaty miejscowej 2006-12-11 13:09:35
U C H W A Ł A Nr III/ 3 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok 2006-12-11 13:05:22
U C H W A Ł A Nr III/ 5 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie opłaty targowej 2006-12-11 13:03:56
U C H W A Ł A Nr III/ 9 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie podatku leśnego 2006-12-11 13:02:51
U C H W A Ł A Nr III/ 10 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 2006-12-11 13:01:39
U C H W A Ł A Nr III/ 8 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2006-12-11 12:59:57