Ogłoszenie o przetargu nieograniczony - ZARZĄDZANIE SKŁADOWISKIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIROSŁAWCU


Ogłoszenie o przetargu nieograniczony

1. Zamawiający:

Burmistrz Gminy i Miasta w Mirosławcu

ul.Wolności 37

78-650 Mirosławiec

2. Przedmiot zamówienia :

ZARZĄDZANIE SKŁADOWISKIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH

W MIROSŁAWCU .

3. Termin realizacji zamówienia od 5 września 2003 r. do 4 września

2006 r.

4. Wymagane warunki określono w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia , które można pobrać u zamawiającego.

5. W przetargu uwzględnia się preferencje krajowe.

6. SIWZ można odebrać w UGiM Mirosławiec pok.nr 7 lub 8.

SIWZ zamawiający przekazuje bezpłatnie.

7. Składanie ofert:

  • ofertę należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu ul. Wolności 37 parter pokój nr 1 - Sekretariat,

  • termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpień 2003 roku do godz. 1100.

8. Otwarcie ofert

  • otwarcie nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec pokój nr 110 w dniu 20 sierpnia 2003 roku o godz. 1130.

9. Kryteria oceny

  • oferowany czynsz dzierżawy dla Gminy - 75 %

  • najkrótszy termin wdrażania segregacji odpadów na składowisku

- 25 %

10. Wadium

  • wadium w wysokości 500,00 zł ( słownie złotych : pięćset ) płatne na konto zamawiającego 89411032-2479-3602-11 Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów -Oddział Mirosławiec.

  • wadium należy wnieść w terminie do 20 sierpnia 2003 r. godzina 1100.

Burmistrz Gminy i Miasta

Mirosławiec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 24-07-2003 14:04:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 24-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 24-07-2003 14:04:10