KADENCJA 2006-2010

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR I/1/06 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady 2007-01-31 07:35:39
UCHWAŁA NR I/2/06 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2007-01-31 07:38:06
UCHWAŁA NR III/3/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wysokości stawek od nieruchomości na rok 2007 2007-03-13 11:49:09
UCHWAŁA NR III/4/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości 2007-03-13 11:51:28
UCHWAŁA NR III/5/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: opłaty targowej 2007-03-13 11:57:40
UCHWAŁA NR III/6/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: opłaty miejscowej 2007-04-16 12:01:48
UCHWAŁA NR III/7/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2007-04-16 12:08:01
UCHWAŁA NR III/8/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 2007-04-16 12:11:02
UCHWAŁA NR III/9/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: podatku leśnego. 2007-04-16 12:12:22
UCHWAŁA NR III/10/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnegoużytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. 2007-04-16 12:24:36
UCHWAŁA NR III/11/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r. 2007-04-16 12:31:19
UCHWAŁA NR III/12/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2007-04-16 12:41:32
UCHWAŁA NR III/13/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2007-04-16 12:46:30
UCHWAŁA NR III/14/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu. 2007-04-16 12:48:22
UCHWAŁA NR III/15/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. 2007-04-16 12:54:54
UCHWAŁA NR III/16/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2007-04-16 12:57:54
UCHWAŁA NR III/17/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Gospoadrki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2007-04-16 13:03:40
UCHWAŁA NR III/18/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec. 2007-04-16 13:06:36
UCHWAŁA NR IV/19/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 r. 2007-04-16 13:11:49
UCHWAŁA NR IV/20/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r. 2007-04-16 13:15:50
UCHWAŁA NR IV/21/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 r. 2007-04-17 10:18:09
UCHWAŁA NR IV/22/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i ustalenia wysokości wynafrodzenia za inkaso. 2007-04-17 10:22:35
UCHWAŁA NR IV/23/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i miasta Mirosławiec. 2007-04-17 10:24:37
UCHWAŁA NR IV/24/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia opinii dot. wyznaczenia obszarów Natura 2000 pod nazwą "Ostoja Drawska" i ozn. kodem PLB 320019. 2007-04-17 10:28:37
UCHWAŁA NR IV/25/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia opinii dot. wyznaczenia obszarów Natura 2000 pod nazwą "Lasy puszczy nad Drawą" i ozn. kodem PLB 320016. 2007-04-17 10:31:13
UCHWAŁA NR IV/26/2006 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia opinii dot. wyznaczenia obszarów Natura 2000 pod nazwą "Puszcza nad Gwdą" i ozn. kodem PLB 320012. 2007-04-17 10:32:58
UCHWAŁA NR V/27/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zaapelowania o uporządkowanie stanu prawnego dot. oświadczeń majatkowych samorządowców. 2007-04-17 10:37:08
UCHWAŁA NR V/28/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: wyrażenia opinii dot. wyznaczenia obszarów Natura 2000 pod nazwą "Mirosławiec" i ozn. kodem PLH 320045. 2007-04-17 10:40:19
UCHWAŁA NR V/29/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na poręczenie. 2007-04-17 10:41:45
UCHWAŁA NR V/30/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzenie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 2007-04-17 10:43:57
UCHWAŁA NR V/31/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora ZECWiK w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego. 2007-04-17 10:46:08
UCHWAŁA NR V/32/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/127/2004 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 2007-04-17 10:49:43