dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Mirosławcu z następujących


O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Zamawiający: Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec

Adres: 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 37, tel. / fax (067) 2595042

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 EURO

(zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych)

1. Przedmiot zamówienia:

dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Mirosławcu z następujących

miejscowości: Bronikowo, Jadwiżyn, Hanki, kol. Hanki, Łowicz Wałecki,

Os. XXX-lecia LLP oraz z powrotem do miejscowości zamieszkania.

2. termin realizacji zamówienia:

od 01 września 2003 roku do 25 czerwca 2004 roku

(w dniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne).

3. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Bożena Szybalska tel. (067) 2595042 wew. 38.

4. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

„ Oferta w sprawie przetargu na dowóz uczniów”

należy składać do dnia 12 sierpnia 2003 roku do godziny 1200,

w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 sierpnia 2003 roku o godzinie 1400,

w siedzibie zamawiającego.

6. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy złożą oświadczenie

o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach

publicznych.

7. Kryterium oceny ofert:

cena wykonania zamówienia: za wozokilometr - 100 %

Mirosławiec, dn. 28.07.2003r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Wroński 31-07-2003 12:16:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Wroński 31-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Robert Wroński 31-07-2003 12:16:44