UCHWAŁA NR V/30/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzenie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Uchwała Nr V/30/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia opłat za wodę i wodociągów komunalnych i odprowadzenie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 7  czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886). Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wg następującego wyszczególnienia:

1. opłatę za wodę pobraną z komunalnych urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy dla grup odbiorców; gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych, poza przemysłowych 2,21 zł/m³ netto (z VAT 2,36 zł/m³).

2. opłatę za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy dla grup odbiorców; gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych, poza przemysłowych 3,46 zł/m³ netto (z VAT 3,70 zł/m³).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/224/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie: ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1  marca 2007 roku.

Załączniki do pobrania

1 2007416-151913.pdf (PDF, 60KB) 2007-04-17 10:55:27 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 17-04-2007 10:55:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 31-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:20:18